Hem
      Företaget / Om oss
      Pågående projekt
      Tidigare projekt
      Kontakta oss
ABM Köping
Mästaregatan 7
731 50 Köping

Tel.0221-200 60
Fax.0221-239 87
Org.nr.556349-7188
info@abmarkentreprenader.se

Tidigare projekt


Se bilden i större format Försvarets Centrallager i Arboga
I Arboga byggs försvarets centrallager beställare Marieborgs Lagerfastigheter byggledning Consila AB Vårt uppdrag är etablerings och skyddsentreprenad, Yttre och inre va-arbeten i betongplatta. Övriga markarbeten exklusive infracreete som utfördes av ODEN


ConsentSe bilden i större format Biltema Gävle
Nytt Biltema varuhus i Gävle beställare Buffin real Estate Sweden AB.
Varuhuset c:a 5 900m2
Markyta c.a 13000m2
Grundläggning på morän, yttre av-anläggningar inkl.
fördröjningsmagasin parkeringsytor och gräsytor.
Matargata mellan Biltema och Jula inkl. belysning
vatten och avlopp.

BILTEMAMax Slagsta


Då var det dags att göra fjärde max bygget.
Denna gång är det i Botkyrka kommun Slagsta.
Arbetet kommer att pågå under vintern och vara klart för öppning runt midsommar.

Se bilden i större format Se bilden i större format
Biltema Sundsvall


Se bilden i större format Biltema kommer att uppföra en ny butik som kommer att ersätta den gamla butiken i Birsta Sundsvall.
Den nya butiken kommer stå färdig sommaren 2011.
Följ utvecklingen från jordkällare till färdig butik!
Som huvud entreprenör står Stål Bygg AB.

2010-12-01
Vintern har slagit till med full kraft och det börjar att krävas maskiner av det lite större slaget.
Vädret till trots så är schakter och armeringar för kantbalkar i full gång.

Se fler bilder...Se bilden i större format Biltema Skövde

Nytt varuhus åt Biltema.
Grundläggning på Volvo"s gamla asktipp.
Omfattningav våran entreprenad är grundläggning,yttre va-arbeten och finplaneringsarbeten med plattläggning,asfaltering och planteringar
Byggnadsytan c:a 6000 m2
Parkeringsyta c:a 9000 m2

BILTEMAFörskola Nacka Boovallen


Åt Byggmästare Heving och Hägglund utför vi grundläggning och lekutrustning till flyttade paviljonger.
Dessa stog tidigare på Solsidan och har nu flyttats till Boovallen.
Dålig mark gjorde att vi fick påla för grundet.
Vi utförde även formning och gjutning i detta projekt.
Nu väntar vi på våren för att kunna utföra lekutrustningen som skall gå i naturtema.Max Infra City


Vi bygger ny restaurang i Sollentuna åt Max.
Restaurangen är nu igång men vi har avbrutit asfaltering och plantering för vintern.Förskola Ekbacken Kolsva


Åt totalentreprenören StålBygg Köping skall vi utföra grundläggning och finplaneringsarbeten för utbyggnad av förskola i Kolsva vid Ekbacken

Byggherre: Köpings Kommun

Totalentreprenör StålBygg ABBILTEMA UPPSALA


Vi har fått uppdraget av totalentreprenöre Plustjänster att utföra grundläggning och asfaltarbeten för nytt lager åt Biltema Uppsala

Totalentreprenör PlustjänsterREJEKTVATTENBEHANDLING ARBOGA RENINGSVERK


Se bilden i större format Vi skall tillsammans med L-J Bygg Team utföra en nybyggnad av Rejektvatten
behandlingsbassäng med tillhörande ledningsarbeten och markarbeten.

Beställare Arboga Kommun

Se fler bilder...

Totalentreprenör L-J Bygg Team ABGrundförstärkning för Biltema Borlänge
Vi har av Buffin Real Estate Sweden AB fått
uppdraget att schakta bor ett c.a 0,7m tjockt "mullager" som ligger varierande 1,0 m till 3,0m djup där nya varuhuset på c:a 6000 m2 skall ligga.
Därefter skall det fyllas med morän,grusmaterial och en tryckbank på 1,0 m höjd över tänkt golvtyta skall utförasSe bilden i större format Kilenkrysset
Vi har gjort markarbeten till Diplomatdörrars nya lager i Västerås
Vårt arbete var yttre va-anläggning, asfaltering och plattläggning vid entré stängselarbeten.
Byggnadsyta 5 710 m
Markyta 18 000 m2Se bilden i större format Kycklingstall
Sorby Köping
Vi utför markarbeten för ett av de två enskilt största kycklingstallen i Sverige!
Byggnaden är på 8000m2 och kommer vid full produktion att hålla 130 000 slaktkycklingar.

Byggherre är Lilje kyckling ABDollarStore


Se bilden i större format Vi har fått uppdraget att göra markarbeten för Dollarstore nya butikslokal vid Sätra Arboga.
Det blir en butiksbyggnad på nästan 3 000m2
Parkeringar och hårdgjord yta c:a 4 500 m2

Totalentreprenör StålBygg
Byggherre Sturestaden Arboga

StålBygg,Se bilden i större format Markbädd
En markbädd av 5 st som utfört åt Köpings Kommun
FastighetssamordningenSe bilden i större format Biltema Västerås
Vi har fått pålnings- och markarbeten av StålBygg AB för BILTEMA"s nya varuhus.
Entreprenaden omfattar pålning, yttre va-arbeten
och när nya varuhuset öppnas rives det gamla där parkering färdigställs.

StålbyggSe bilden i större format Framtida Bil Bilhall
Grundläggningsarbeten och finplaneringsarbeten
för en ny bilhall.

Framtida bilSe bilden i större format HÄSTEN Butik
Av StålBygg AB har vi fått grundläggnings- och markarbeten för HÄSTEN`S första butik i KöpingSe bilden i större format Biltema Motala
Nybyggnation av Varuhus för Biltema.
Projektet tog en lite oväntad vändning då de geotekniska förutsättningarna inte var de bästa.
Efter en utdragen utredning så beslutas att grundlägga varuhuset med pålning.
Arbetena återupptogs i juni 2010 med bilning av de redan gjutna konstruktionerna.

2010-08-04
Pålning pågår förfullt! Dock är det väldigt mycket djupare än beskrivet ca 18m! Pålningen beräknas vara klar runt v38.Se bilden i större format Hammarskolan Surahammar
Vi utför på uppdrag av Andersson & Co kompletta grund och markarbeten för ny skola och sporthall åt Surahammars kommun.
Arbetena omfatta ca 2000m3 bergsprängning, 1400m2 skolbyggnad, 3000m2 sporthall samt 6000m2 med stensättningar, planteringar, vägar och parkeringar.
Arbetena skall vara klara hösten 2011.

2010-08-04
Sprängningsarbetena är klara och grundet börjar att singlas för skolbyggnaden!
Grovschakt för sporthallen är påbörjad och pålning förväntas starta under v32

2010-08-24
Andersson & Co har börjat att forma och isolera Hus D.
Pålningen närmar sig sitt slut för Hus E och vi har påbörjat detalj schakter.

2010-12-01
Sita armering och gjutning för den nya idrottshallen.


Se fler bilder...Brukskyrkan i Kolsva
Tillbyggnad av ny entré och soprum
renovering av gammal trapp.

Se fler bilder...Se bilden i större format Kulturskola Skinnsskatteberg
ihop med StålBygg AB har ny kulturskola upförts i Skinnskatteberg
Vårt arbete var grundläggning och finplaneringSe bilden i större format Biltema Västervik
Uppför nytt varauhus för Biltema.
Detta är den 8:e butiken som vi bygger åt Biltema.
Denna butik är den första av den mindre modellen som kommer att resas. Butiken omfattar ca 3000m2 butiksyta.

2010-08-04
Plantering och stenbeläggning närmar sig sitt slut!


Se fler bilder...Se bilden i större format Omformarstation Eskilstuna
Utför grundläggning,gjutning och kanalisation för ny omformarstation som försörjer järnvägen med ström.
Denna anläggning tar emot ca 145 000 volt som omvandlas till ca 22 000 volt att leverera till tågen.

Beställare SIEMENS

Se fler bilder...Se bilden i större format ICA Arboga
Vi har etableringsentreprenad och
grundläggning för tillbyggnad samt omläggning plattytor för anpassningar till nya entrér.
Byggherre: Sturestaden
Byggledning: Consent AB

CONSENTBiltema Örebro


Se bilden i större format Nytt Biltema varuhus i Örebro
Nya varuhuset byggs 5 700m2 och när det öppnas rivs det gamla varuhuset och ger plats för nya parkeringsplatser

Beställare Biltema

Se fler bilder...Copyright © ABM - 2010